Διαχείριση

Αξιοποίηση &

Εκτιμήσεις Ακινήτων

Εταιρική Ταυτότητα

Με την ουσιαστική σύνδεσή της με τον τεχνικό κόσμο της χώρας (100% θυγατρική του ΤΜΕΔΕ), την πολύχρονη παρουσία της στο χώρο του Real Estate, τη σημαντική ενασχόλησή της με τη διαχείριση περιουσίας Ιδιωτικών και Δημόσιων Φορέων (σύμβουλος αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου), τη σημαντική εμπειρία της στη διενέργεια εκτιμήσεων καθώς και τεχνικών-οικονομικών αξιολογήσεων ακινήτων, η Atticabank Properties αποτελεί έναν αξιόπιστο συνεργάτη που μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά τόσο στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων όσο και στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Το Όραμα μας

Στο επίκεντρο της πολιτικής της Εταιρείας είναι η παροχή αξιόπιστων πιστοποιημένων υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων στους τομείς διενέργειας εκτιμήσεων, συμβουλευτικής διαχείρισης και αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων, με γνώμονα την ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών κάθε πελάτη – συνεργάτη μας. Η εξειδίκευση, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, το αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο και η βαθιά γνώση και εφαρμογή της Ελληνικής και Διεθνούς Νομοθεσίας είναι οι κύριες συνιστώσες οι οποίες εξασφαλίζουν την αποτελεσματική επίτευξη φιλόδοξων στόχων και πετυχημένων έργων.

Σε ένα φιλικό και αξιόπιστο περιβάλλον, είναι μεγάλη χαρά για εμάς να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί σας και να σας παρουσιάσουμε προτάσεις και ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών, στην κατεύθυνση της μεγιστοποίησης των ωφελειών από τη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας.

Είμαστε πάντα δίπλα σας για να συζητήσουμε και να υλοποιήσουμε μαζί τις ενδεδειγμένες λύσεις.

Ιστορία