Εταιρική Ταυτότητα

Με την ουσιαστική σύνδεσή της με τον τεχνικό κόσμο της χώρας (100% θυγατρική του ΤΜΕΔΕ), την πολύχρονη παρουσία της στο χώρο του Real Estate, τη σημαντική ενασχόλησή της με τη διαχείριση περιουσίας Ιδιωτικών και Δημόσιων Φορέων (σύμβουλος αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου), τη σημαντική εμπειρία της στη διενέργεια εκτιμήσεων καθώς και τεχνικών-οικονομικών αξιολογήσεων ακινήτων, η Atticabank Properties αποτελεί έναν αξιόπιστο συνεργάτη που μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά τόσο στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων όσο και στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Με την ουσιαστική σύνδεσή της με τον τεχνικό κόσμο της χώρας (100% θυγατρική του ΤΜΕΔΕ), την πολύχρονη παρουσία της στο χώρο του Real Estate, τη σημαντική ενασχόλησή της με τη διαχείριση περιουσίας Ιδιωτικών και Δημόσιων Φορέων (σύμβουλος αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου), τη σημαντική εμπειρία της στη διενέργεια εκτιμήσεων καθώς και τεχνικών-οικονομικών αξιολογήσεων ακινήτων, η Atticabank Properties αποτελεί έναν αξιόπιστο συνεργάτη που μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά τόσο στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων όσο και στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Εταιρική Ταυτότητα

Με την ουσιαστική σύνδεσή της με τον τεχνικό κόσμο της χώρας (100% θυγατρική του ΤΜΕΔΕ), την πολύχρονη παρουσία της στο χώρο του Real Estate, τη σημαντική ενασχόλησή της με τη διαχείριση περιουσίας Ιδιωτικών και Δημόσιων Φορέων (σύμβουλος αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου), τη σημαντική εμπειρία της στη διενέργεια εκτιμήσεων καθώς και τεχνικών-οικονομικών αξιολογήσεων ακινήτων, η Atticabank Properties αποτελεί έναν αξιόπιστο συνεργάτη που μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά τόσο στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων όσο και στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Με την ουσιαστική σύνδεσή της με τον τεχνικό κόσμο της χώρας (100% θυγατρική του ΤΜΕΔΕ), την πολύχρονη παρουσία της στο χώρο του Real Estate, τη σημαντική ενασχόλησή της με τη διαχείριση περιουσίας Ιδιωτικών και Δημόσιων Φορέων (σύμβουλος αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου), τη σημαντική εμπειρία της στη διενέργεια εκτιμήσεων καθώς και τεχνικών-οικονομικών αξιολογήσεων ακινήτων, η Atticabank Properties αποτελεί έναν αξιόπιστο συνεργάτη που μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά τόσο στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων όσο και στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.