Ομάδα & Συνεργάτες

Τοποθετώντας τις τάσεις της αγοράς στο επίκεντρο της στρατηγικής της, η Atticabank Properties έχει ως αποστολή την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες της, εστιάζοντας στην ολοκληρωμένη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Την αποστολή αυτή υπηρετεί αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό της Atticabank Properties που αποτελείται από:

Τοποθετώντας τις τάσεις της αγοράς στο επίκεντρο της στρατηγικής της, η Atticabank Properties έχει ως αποστολή την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες της, εστιάζοντας στην ολοκληρωμένη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Την αποστολή αυτή υπηρετεί αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό της Atticabank Properties που αποτελείται από:

Η Ομάδα μας

Θεοδώρα Βλασσοπούλου

Διευθύνουσα Σύμβουλος

Νίκος Γεωργιόπουλος

Γενικός Διευθυντής

Σταύρος Παπαδάκης

Επικεφαλής Τεχνικών Αξιολογήσεων/Υπηρεσιών

Αλέξανδρος Βασιλείου

Επικεφαλής Τομέα Διαχείρισης και Ανάπτυξης

Ερρίκος Φωτιάδης

Διευθύνων Σύμβουλος

Νίκος Γεωργιόπουλος

Γενικός Διευθυντής

Σταύρος Παπαδάκης

Επικεφαλής Τεχνικών Αξιολογήσεων/Υπηρεσιών

Αλέξανδρος Βασιλείου

Επικεφαλής Τομέα Διαχείρισης και Ανάπτυξης

Θεοδώρα Βλασσοπούλου

Διευθύνουσα Σύμβουλος

Νίκος Γεωργιόπουλος

Γενικός Διευθυντής

Σταύρος Παπαδάκης

Επικεφαλής Τεχνικών Αξιολογήσεων/Υπηρεσιών

Αλέξανδρος Βασιλείου

Επικεφαλής Τομέα Διαχείρισης και Ανάπτυξης

Ευτέρπη Ζαρζαβατσάκη

Επικεφαλής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Ζωή Σπυροπούλου

Επικεφαλής Νομικών και Κανονιστικών Ζητημάτων

Περικλής Χριστοφοράτος

Συντονιστής Τομέα Εκτιμήσεων

Μιχάλης Υδραίος

Υπεύθυνος Τομέα Εκτιμήσεων

Ευτέρπη Ζαρζαβατσάκη

Επικεφαλής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Ζωή Σπυροπούλου

Επικεφαλής Νομικών και Κανονιστικών Ζητημάτων

Περικλής Χριστοφοράτος

Συντονιστής Τομέα Εκτιμήσεων

Μιχάλης Υδραίος

Υπεύθυνος Τομέα Εκτιμήσεων

Ευτέρπη Ζαρζαβατσάκη

Επικεφαλής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Ζωή Σπυροπούλου

Επικεφαλής Νομικών και Κανονιστικών Ζητημάτων

Περικλής Χριστοφοράτος

Συντονιστής Τομέα Εκτιμήσεων

Μιχάλης Υδραίος

Υπεύθυνος Τομέα Εκτιμήσεων