Διοίκηση Εταιρείας

Η Εταιρεία διοικείται από εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με στελέχη που καλύπτουν την ακαδημαϊκή κοινότητα, το χώρο των επιχειρήσεων, τον τεχνικό και νομικό κόσμο καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο όλο το φάσμα της αγοράς.

Διοίκηση Εταιρείας

Η Εταιρεία διοικείται από εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με στελέχη που καλύπτουν την ακαδημαϊκή κοινότητα, το χώρο των επιχειρήσεων, τον τεχνικό και νομικό κόσμο καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο όλο το φάσμα της αγοράς.

Αντώνης Ροβολής

Πρόεδρος

Ισίδωρος Κανέτης

Αντιπρόεδρος

Ερρίκος Φωτιάδης

Διευθύνων Σύμβουλος

Αντώνης Ροβολής

Πρόεδρος

Ισίδωρος Κανέτης

Αντιπρόεδρος

Θεοδώρα Βλασσοπούλου

Διευθύνουσα Σύμβουλος

Αντώνης Ροβολής

Πρόεδρος

Ισίδωρος Κανέτης

Αντιπρόεδρος

Θεοδώρα Βλασσοπούλου

Διευθύνουσα Σύμβουλος