Διευθυντικά Στελέχη

Η Atticabank Properties απασχολεί ομάδα εξειδικευμένων στελεχών, μηχανικών, πιστοποιημένων εκτιμητών, νομικών κλπ, με εξειδικευμένες σπουδές και πολύχρονη εμπειρία από κύριες θέσης ευθύνης στην ιδιόμορφη ελληνική αγορά ακινήτων και τεχνογνωσία που καλύπτει όλο το φάσμα των απαιτούμενων υπηρεσιών.

Τον βασικό κορμό του στελεχιακού δυναμικού αποτελούν οι:

• Γιώργος Τσουκαλάς, Διευθύνων Σύμβουλος

• Βασίλης Αστεριάδης, Δ/νση Εκτιμήσεων

• Ζωή Σπυροπούλου, Νομικός Σύμβουλος

• Θεοδοσίου Θωμαή, Διοικητικές Υπηρεσίες- Backup office

 

Συνοπτικά βιογραφικά:

 

Γιώργος Τσουκαλάς (Διευθύνων Σύμβουλος)

Είναι Διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π., με μεταπτυχιακές σπουδές στον Αστικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό (M.A. CivicDesign) στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει ειδικευτεί σε θέματα μεγάλων υποδομών, επενδύσεων και RealEstate. Ως στέλεχος και Διευθύνων Σύμβουλος σε εταιρείες μελετών και RealEstate ανέπτυξε σημαντική δραστηριότητα σε έργα ανάπτυξης ακινήτων, μεταφορών και υποδομών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΕΕΤΑΑ). Την περίοδο 2000-2004 ίδρυσε, οργάνωσε και διηύθυνε την εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. θυγατρική εταιρεία του ομίλου Ο.Σ.Ε. με κύριο αντικείμενο την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ο.Σ.Ε. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τεχνικού Συμβουλίου της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ) επί σειρά ετών. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Landis Α.Ε. σύγχρονης εταιρείας Ολοκληρωμένων Λύσεων Αξιοποίησης Ακινήτων μέχρι το 2008.

 

Βασίλης Αστεριάδης (Διευθυντής Τομέα Εκτιμήσεων)

Συνεργάζεται ως στέλεχος στον τομέα Εκτιμήσεων της Atticabank Properties από τον Ιούνιο του 2009 και ως Επικεφαλής του συγκεκριμένου τομέα από τον Ιανουάριο 2010. Από το 2003 ασχολείται επαγγελματικά με την εκτίμηση και έλεγχο εκτιμήσεων ακινήτων για τράπεζας, εκτιμητικές εταιρίες και φυσικά πρόσωπα, ως εξωτερικός συνεργάτης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών και ως διαμεσολαβητής και ειδικός σύμβουλος για την αγοραπωλησία ιδιωτικών χαρτοφυλακίων ακινήτων, όπως η πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση χαρτοφυλακίου 15 ακινήτων της Εμπορικής Τράπεζας σε επενδυτή το Φεβρουάριο 2010. Είναι πιστοποιημένος Εξεταστής του AppraisalInstitute, Chicago, στην Ελλάδα (Certified Examiner of the Appraisal Institute), τακτικό μέλος του ΕΛ.Ι.Ε. (Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής) και του Σ.ΕΚ.Ε. (Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδας). Κατέχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας και δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Εκτίμηση Ακινήτων από το πανεπιστήμιο Paisley της Σκωτίας (MSc in Real Estate Appraisal 2004), ενώ συντάσσει Διδακτορική Διατριβή με κατεύθυνση την στατιστική ανάλυση (δείκτης τιμών) ακινήτων στην περιοχή της Αττικής στο πανεπιστήμιο West University of Scotland (exPaisley) της Σκωτίας.

 

Ζωή Σπυροπούλου (Νομικός Σύμβουλος)

Συνεργάζεται ως Νομικός Σύμβουλος της Atticabank Properties από τον Αύγουστο του 2009. Βασικό της αντικείμενο είναι οι επαγγελματικές μισθώσεις, οι έλεγχοι κι η άρση βαρών, συμβάσεις εμπιστευτικότητας, έργου, παροχής υπηρεσιών με τρίτους, πολεοδομικά θέματα, η δικαστική επιδίωξη απαιτήσεων, η νομολογιακή έρευνα και γνωμοδοτήσεις, καθώς και πάσης φύσεως ζητήματα σχετιζόμενα με την ακίνητη περιουσία. Παράλληλα κι από το 2006 συνεργάζεται σε παρόμοιο αντικείμενο με την AtticaBank Α.Τ.Ε. και βέβαια παρέχει νομικές υπηρεσίες και συμβουλές σε τρίτους, διατηρώντας παράλληλα ιδιωτικό γραφείο. Έχει συνεργαστεί με την Τράπεζα της Ελλάδος και με δικηγορικά γραφεία των Αθηνών. Είναι δικηγόρος κάτοχος πτυχίου της Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διπλωματούχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών (MSc Νομικός Πολιτισμός).