Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος :                    Ιωάννης Τσακιράκης

Αντιπρόεδρος :              Θεοδώρα Βλασσοπούλου

Διευθύνων Σύμβουλος : Γεώργιος Τσουκαλάς

Μέλος:                            Ευάγγελος Ρίζος