Κέντρο Τύπου

  • 08/01/2013
    Attica Bank και Ευρωσύμβουλοι ανέλαβαν το Μακεδονία Παλλάς
    Περισσότερα >>
  • 29/11/2012
    Από το άρθρο «Σε θέσεις μάχης οι θυγατρικές ακινήτων των τραπεζών»
    Περισσότερα >>

Attica Bank και Ευρωσύμβουλοι ανέλαβαν το Μακεδονία Παλλάς

Η ένωση εταιρειών Eυρωσύμβουλοι - Attica Bank Properties ανέλαβε τη θέση του Συμβούλου για το έργο αξιοποίησης και επαναμίσθωσης του ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ, για λογαριασμό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

 

Αναλυτικότερα, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από τις 13 Ιουλίου 2012, ανέθεσε την εκτέλεση του έργου: «Εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης, σύνταξη των απαραίτητων διαγωνιστικών τευχών και διερεύνηση - ανεύρεση συγκεκριμένου επενδυτικού σχήματος για την παραχώρηση της διαχείρισης και της εκμετάλλευσης του επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 στη Θεσσαλονίκη ακινήτου που στεγάζει το ξενοδοχείο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ», ιδιοκτησίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην ένωση εταιρειών Eυρωσύμβουλοι - Attica Bank Properties.

 

Η εν λόγω ένωση εταιριών θα εκπροσωπεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε όλες τις ενέργειες προώθησης, αξιοποίησης και διερεύνησης επενδυτικού ενδιαφέροντος, που αφορούν το εν λόγω ακίνητο.

Σύνδεση με το πρωτότυπο άρθρο